Songtekst van Across Five Aprils: Blue Eyed Suicide

Blue Eyed Suicide


I built up the walls one break at a time
We broke down the walls one brick at a time
But infatuation cuts quick and you sharpen the knife
A smile can only get you so far, blue eyed suicide
I was willing to throw it all away but you couldn't decide
A smile can only get you so far, blue eyed suicide
These walls will be higher next time you try to break them and break in
Your existence it burns my eyes
Everytime I try and close them
I thought that things were different this time around
I thought I found someone who meant what they said
Beyond four letters, beyond four letters
I guess I thought that things were different this time around
I thought I found someone who meant what they said
Beyond four letters, beyond four letters
I guess I thought that things were different this time aroundCaptcha
Liedje Across Five Aprils Blue Eyed Suicide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Eyed Suicidemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Across Five Aprils Blue Eyed Suicide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Eyed Suicide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.