Songtekst van Across Five Aprils: Running Red Lights

Running Red Lights


Just as I've learned your ways you've gone and changed again
A constant evolution I don't know where to begin
I invest my time but it's no use
Twenty years gone by and I'm still confused
I spend the hours lost
Trying to find you in a nameless crowd
Pistol whipped by this quest for perfection
Robbed of my joy
It's hard to continue on
But it's harder to stop right now
Myself - a sacrifice to you and all your parts
Till death do us partCaptcha
Liedje Across Five Aprils Running Red Lights is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Running Red Lightsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Across Five Aprils Running Red Lights downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Running Red Lights in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.