Delirium Tremens


Devant la symphonie oppressante,
L'art macabre se doit d'operer par des executions massives,
Car l'essence meme de l'etre humain est aujourd'hui corrompue
Je vois en le genocide total, la solution finale, l'ultime recours
Anesthesions l'imfame imposteur par la plus pure haine,
Celle qui sera la source de l'accomplissement de notre volonte,
L'echeance de la race humaine, l'extinction de toute vie, la fin de l'existence !Captcha
Liedje Ad Hominem Delirium Tremens is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Delirium Tremensmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ad Hominem Delirium Tremens downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Delirium Tremens in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.