Frozen in Time


frozin in time forever
carrying that torch for so long
can you hear my heart believing
frozen in the index of time

they singled out my tounge
in front of everyone
who was watching my show
they say that im no good
im sorry that i could
be that way to you

dusting off the roman dollar
searching for some work on the side
im just closer to death then ever
frozen in the index of time

they just dont have the minds
to pay me for my crimes
that they made me do

they dont care how it feels
to them this isnt real
in my magical wom

frozin in time forever
carrying that torch for so long
can you hear my heart believing
frozen in the index of time
babyCaptcha
Liedje Adam Green Frozen in Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Frozen in Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adam Green Frozen in Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Frozen in Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.