First Love


So little to say
But so much time
Ddespite my empty mouth
The words are in my mind
Please wear the face
The one where you smile
Because you
Lighten up my heart
When I start to cry

Forgive me first love
But I'm tired
I need to get away
To feel again
Try to understand why
Don't get so close
To change my mind
Please wipe that look
Out of your eyes
It's bribing me
To doubt myself
Simply, it's tiring

This love has dried up
And stayed behind
And if I stay
I'll be alive
Then choke on words
I'd always hide
Excuse me first love
But we're through
I need to taste the kiss
From someone knew

Forgive me first love
But I'm too tired
I'm bored to say
The least and I
I lack desire
Forgive me first love (4x)
Forgive me
Forgive me first love (2x)Captcha
Liedje Adele First Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied First Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adele First Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje First Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.