Fool That I Am


Fool that I am for falling in love with you
And fool that I am for thinking you loved me too
You took my heart then played the part of little coquette
And my dreams just disappeared like the smoke from a cigarette
Fool that I am for hoping you'd understand
And thinking you would listen to all of the thins
The things I had planned
But we couldn't see eye to eye
So darling
Darling
Darling this is goodbye
Oh
I still care
Ooh
I still care
Fool that I amCaptcha
Liedje Adele Fool That I Am is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fool That I Ammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Adele Fool That I Am downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fool That I Am in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.