Born In The USA


"Frank wont be coming in today, Joe or tomorrow
Frank quit, bought a goat farmmoved to Ukiah"

"I like really big tits I like really big tits
Reading pornos, watchin' girly shows, takin' off their clothes
I like watchin' gay men fight I like watchin' gay men fight
Walk like a macho man, love Hulk Hogan, love the slogan
"Hulk rules!"
I'm just God's gift to Earth I'm just God's gift to Earth
Walkin' in a strut 'cross the side of the bar, drivin' a chevy truck

You know me with gun racks, got a 40 growin' up eat and live and breath dregs-
I'm born in the US of A, born in the US of A, born in the US of A

I've been tryin' to be a man I'm just tryin' to be a man
Drink from dawn to night, lookin' for a fight, makes everything alright
I like really big tits I like really big tits
I think I'll look up to all the girls, a slut might just beat me up

You know me with gun racks, got a 40 growin' up, even though I've got three ???-
I'm born in the US of A, born in the US of A, born in the US of A

You know me with gun racks, got a 40 growin' up, eat and live and breath dregs-
I'm born in the US of A, born in the US of A, born in the US of A

We'll shiiiit"Captcha
Liedje AFI Born In The USA is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Born In The USAmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Born In The USA downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Born In The USA in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.