Dream Of Waking


I feel it washing, over me,
slow poisonous tide
Pins and needles, dance on me
sickness undefined
Now I'm afraid, to face the sky,
please someone hear my haunting cry

Please let them waken me, please let them waken me,
please let them waken me, please let them waken me

Go!

With eyes sewn shut I still can see, I end up somewhere,
all that is surrounding me, somewhere in between,
Between a dream, I end up somewhere,
and motionless reality, will I forever lie?

I feel it binding, so smoothly,
I see myself below,
I feel it gnawing, eating me,
poisonous and slow
My mind it speeds, my voice has died,
God let me make the faintest cry

Please let them waken me, please let them waken me,
please let them waken me, please let them waken me

Go!

With eyes sewn shut I still can see, I end up somewhere,
all that is surrounding me, somewhere between,
Between a dream, I end up somewhere,
and motionless reality, will I forever lie?

Binded by my hands, bind my legs, bind my eyes,
bind my mouth, bind everything

Opened up, and for the taking,
just one touch and I'll be yours
Open up, wide for the breaking
just one touch and I'll be yours

What's on the other side, behind the mirror?
To try, I cry, to break, the static keeping me here in between,
What's on the other, side of the mirror?
To try, I cry, to break, the static keeping me here in between,
the static keeping me here in betweenCaptcha
Liedje AFI Dream Of Waking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dream Of Wakingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Dream Of Waking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dream Of Waking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.