Songtekst van AFI: Keeping Out Of Direct Sunlight

Keeping Out Of Direct Sunlight


We are the ones with the radiating eyes
We are the ones who have a fire inside
We are the ones only we can recognize
We've been rejected
Suffered the ignorance
Suffered the selfishness
Been pushed so far down now comes our time to surface
Turn from the light that has made them all go blind
We've been protected

All arise to what we bring
Outstretched hands unfolded wings
We've hurt ourselves
I feel the sting
Of broken hearts
And burning wingsCaptcha
Liedje AFI Keeping Out Of Direct Sunlight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Keeping Out Of Direct Sunlightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AFI Keeping Out Of Direct Sunlight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Keeping Out Of Direct Sunlight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.