Songtekst van Agoraphobic Nosebleed: Razor Blades Under The Dashboard

Razor Blades Under The Dashboard


you fucking killed yourself, slit your wrists with my fucking car
i hope you felt real fuckin' stupid on the way to the emergency room
i had to fix the window you smashed,
but ill never wash the bloodstains from the floor mats
fucking dead queer i hope you feel real fucking dumbCaptcha
Liedje Agoraphobic Nosebleed Razor Blades Under The Dashboard is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Razor Blades Under The Dashboardmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Agoraphobic Nosebleed Razor Blades Under The Dashboard downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Razor Blades Under The Dashboard in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.