Radames' Letter


I'm sorry for everything I've said
And for anything I forgot to say too
When things get so complicated
I stumble, at best, muddle through
I wish that our lives could be simple
I don't want the world, only you
Oh, I wish I could tell you this face to face
But there's never the time, never the place
So this letter will have to do
I love youCaptcha
Liedje AIDA Radames' Letter is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Radames' Lettermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AIDA Radames' Letter downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Radames' Letter in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.