Rape Of Oria


[Oria: Candice Night]

[Oria:]

Rest your mind, Silver Maiden
Don't fear
The things that happen to you now can't be helped
Be strong and think of your love, your strength
Beauty and purity hold the spirit where it can never be tarnished

Sleep, sleep
Dream, dream
Don't fear, don't fear
Remember love
Remember loveCaptcha
Liedje Aina Rape Of Oria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rape Of Oriamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aina Rape Of Oria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rape Of Oria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.