Songtekst van Al Jarreau: I'm Beginning To See The Light

I'm Beginning To See The Light


Never, no never, never
I'm beginning to think
I should say never
Never, no no never
Take my advice
No never
I'm beginning to see what's missing

Used to ramble through the park
Shadowboxing in the dark
Then you came and lit a spark
Burnin' desire, house on fire

Never, no never, never
I'm beginning to see what you talking 'bout
I never cared much for moonlit skies
I never wink back at fireflies
But now that the stars are in your eyes
I'm beginning to think I was wrong

I never went in for afterglow
Or candlelight on the mistletoe
But now when you turn the lamp down low
I'm beginning to see the light

Used to ramble through the park
Shadowboxing in the dark
Then you came and lit a spark
A forgone conclusion
Too used to losin'

I never made love by lantern-shine
I never saw rainbows in my wine
But not that your lips are burning mine
Been seein' polka dots and moonbeams

Used to ramble through the park
Shadowboxing in the dark
Then you came and lit a spark
Burnin' desire
House on fire

I never made love by lantern-shine
I never saw rainbows in my wine
But not that your lips are burning mine
I'm beginning to see the light
Walk too slow and never been bright
I'm beginning to see the lightCaptcha
Liedje Al Jarreau I'm Beginning To See The Light is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'm Beginning To See The Lightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Jarreau I'm Beginning To See The Light downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'm Beginning To See The Light in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.