Songtekst van Al Martino: Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep

Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep


I just kissed the one I love for the last time
And never have her soft lips been so sweet
She's gone away and won't be back forever
Think I'll go somewhere and cry myself to sleep

I'll go somewhere and cry myself to sleep
Not because I'm sad-because I'm weak
I can't stand the thought of life alone without her
Think I'll go somewhere and cry myself to sleep

Just before she said "goodbye" she called me "darling"
And slowly ran her fingers down my cheek
I thought I'd die when she said she still loved me
Think I'll go somewhere and cry myself to sleep

I'll go somewhere and cry myself to sleep
Not because I'm sad-because I'm weak
I can't stand the thought of life alone without her
Think I'll go somewhere and cry myself to sleepCaptcha
Liedje Al Martino Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleepmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Al Martino Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Think I'll Go Somewhere And Cry Myself To Sleep in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.