Hats Off


Hats Off
Alabama
Album: Greatest Hits, Vol 2

The stage is set tonight down in Nashville
It's been a long, hard ride into town
And thanks to some cowboys and heroes
My chance to sing has finally come around

The first song I ever sang was Haggard
Momma sang to me "I Saw The Light"
I'd turn my radio up louder
To hear Johnny Cash "Walk The Line"

Oh Waylon sang a song about Texas
Willie's "Blue Eyes Crying In The Rain"
Bocephus sings a song about dixie
And Lefty taught us all how to sing

Hats off to hard riding cowboys
Riding somewhere tonight
Hats off to hard riding cowboys
Wanted, dead or alive

Well Charlie ran the devil out of Georgia
Skynyrd sang "Sweet Home Alabama"
The Allman Brothers taught us how to ramble
And The Tucker Boys showed us how to jam

Hats off to hard riding cowboys
Riding somewhere tonight
Hats off to hard riding cowboys
Wanted, dead or alive

Well the stage is set tonight up in Heaven
Reba's band is there with Patsy Cline
And all around there's cowboys and cowgirls
And thanks to them the music's still alive

Hats off to hard riding cowboys
Flying somewhere tonight
Hats off to hard flying cowboys
Wanted, dead or aliveCaptcha
Liedje Alabama Hats Off is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hats Offmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alabama Hats Off downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hats Off in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.