Songtekst van Alan Jackson: (Who Says) You Can't Have It All

(Who Says) You Can't Have It All


(Alan Jackson/Jim McBride)

A stark naked light bulb hangs over my head
There's one lonely pillow on my double bed
I've got a ceiling, a floor and four walls
Who says you can't have it all

My room's decorated with pictures of you
Your letters wallpaper this shrine to the blues
I've got precious memories at my beck and call
Who says you can't have it all

I've got everything a broken heart needs
I'm doing fine don't you worry about me
Cause I'm lord and master
Of a fools Taj Mahal
Who says you can't have it all

Oh who says you can't have it allCaptcha
Liedje Alan Jackson (Who Says) You Can't Have It All is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (Who Says) You Can't Have It Allmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alan Jackson (Who Says) You Can't Have It All downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (Who Says) You Can't Have It All in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.