One Day


Looking to the sky, wishing for the sun
Lowering the high before the trip's begun
Passing time, acting blind, taking the easy way out
Every day you spend wasting away
You don't care what life's about
But you will one day
You will one day you'll be hurting some day
You will one day
Said you'd be the one, said you'd always be there
But you're caring for none and your promises they drift into the air
Every night you want to start a fight
Trouble's what you are made of
You can't be tied, you can't look inside
Don't want anymore to love
But you will one day
You will one day, you'll be hurting some day
You will one day
But you will one day, you will one dayCaptcha
Liedje Alana Davis One Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alana Davis One Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.