Songtekst van Albano & Romina Power: Che Angelo Sei

Che Angelo Sei


He'd have been dead since more than nineteen centuries
But stayed alive in many sincere hearts
He'd have been the son of God but who is God?
Only one thing i'm sure, he's never born in my believes
And I refuse to be slave of this leegend

The church shakes, its faithful doubt
But the fight still isn't winning!

Jesus Christ,
His name was Jesus Christ

Look at the result,
Two thousand years of inquisition,
Hate, lie and persecution

Jesus Christ, Saviour, Lie & HateCaptcha
Liedje Albano & Romina Power Che Angelo Sei is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Che Angelo Seimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Albano & Romina Power Che Angelo Sei downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Che Angelo Sei in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.