Songtekst van Alcazar: Sexual Guarantee (Almighty Remix)

Sexual Guarantee (Almighty Remix)


So if you want my number
My sexual guarantee
And if you need my lovin?
My sexual guarantee
Like if you like my glamour
Of sexual guarantee
I wanna see that heartache
Of sexual guarantee

Tonight that we go dancing
There's magic in the air
The club is always jumpin'
And everybody's there
A mood of expectations
We dance under the stars
The bells that strike at midnight
Of Alcazar

So if you want my number …

Alcazar (x 8)

I know that you've been you crying
The tears in your champagne
Let clouds of joy come drowning
We're crying in the rain
Cause everybody dancing
Looks like a superstar
The bells that strike at midnight
Of Alcazar

So if you want my number …

Alcazar (x 8)

So if you want my number …

Alcazar – sexual guarantee (x 4)

So if you want my number … (repeat and fade)Captcha
Liedje Alcazar Sexual Guarantee (Almighty Remix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sexual Guarantee (Almighty Remix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Sexual Guarantee (Almighty Remix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sexual Guarantee (Almighty Remix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.