Start The Fire


You?re baby?s going out
But she doesn?t wanna go with you
When the beat is loud
Then she wants to dance with someone new
She moves with the disco nation

But you shouldn?t lay the blame
Don?t point your hand in our direction
You shouldn?t play the saint
We always rocked your party

We didn?t start the fire
It was always burning since the world?s been turning
No, we didn't start the fire
No we didn?t light it but we tried to fight it

Oo-aa, oo-aa
Oo-aa, oo-aa

When your baby?s on the move
Don?t you blame it on the melody
It?s just another groove
Being laid out for the dancing feet
By this Alcazar DJ

So you should lay the blame …

We didn?t start the fire …

Everybody?s dreaming
Everybody?s screaming
Everybody?s steaming
on the night train night train
Everybody?s swaying
Everybody?s yeah-ing
Everybody?s playing
on the love game love game

You should lay the blame …

(We didn?t start the fire)

We didn?t start the fire … (x 2)

We didn?t start the fireCaptcha
Liedje Alcazar Start The Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Start The Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alcazar Start The Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Start The Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.