Mala Hierba


Poco a poco consegui
fijar tu atencion en mi
a que esperas por favor ven aqui

Algo noto raro estas
de mi te han hablado mal
y es que munca entederan
a una mujer de verdad

dicen que soy, un desastre total
que soy mala hierba
que tras de mi
no deje piedra sobre piedra
ven atrevete, oh

Y quisas tengan razon
que me puede el corazon
si vas tras de algo especial
no te arrepentiras

Dicen que soy un desastre total
que soy mala hierba
que tras de mi
no deje piedra sobre piedra
oh, ven atrevete

(se repite)Captcha
Liedje Alejandra Guzm?n Mala Hierba is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mala Hierbamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alejandra Guzm?n Mala Hierba downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mala Hierba in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.