Amarte Asi


Amarte asi
Es vivir un sueno eterno junto a ti
Es confiarle al universo
este milagro de sentir
Amarte asi

Amarte asi
entregandome al destino
que elegi
y que estes en mi camino
y yo en el tuyo y compartir
Amarte asi

Asi
hasta morir
Hasta el fondo de mi alma
amarte asi
asi
hasta morir
ni la eternidad me alcanza
Para agradecer que hoy puedo
amarte asi

Amarte asi
es sentir
que el infinito late en mi
y es testigo de este amor que hoy siento para ti
amarte asi

Asi
hasta morir
hasta el fin de la esperanza
amarte asi
Asi
Hasta morir
ni la eternidad me alcanza
para agradecer que hoy puedo amarte
hasta fundirme en este amor
hasta llenarte el corazon
amarte asi
Ohh

Amarte asiCaptcha
Liedje Alejandro Lerner Amarte Asi is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amarte Asimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alejandro Lerner Amarte Asi downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amarte Asi in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.