Ting Ting


Eyes, a lips
Hips

Tu et moi faire
Tu sais Ting Ting!
A Ting Ting!
Ting Ting!

Eyes starring a lips
Touching hips moving

Tu et moi faire
Tu sais, Ting Ting!
Ting Ting!
Ting Ting!

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

Parapapap parapaparapa

Eyes, a lips
Hips

Tu et moi faire
Tu sais Ting Ting!
A Ting Ting!
Ting Ting!

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

This is the way sometimes
Starting get again
And the sitting on the floor
So my heavy

Ting ting ting ting ting

Parapapap parapaparapaCaptcha
Liedje Alexandra Stan Ting Ting is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ting Tingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexandra Stan Ting Ting downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ting Ting in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.