Crazy For You


Na na na

Ahi ahi ahi

I can't go on without you
You leave me now, what can i do
Without you

Ahi ahi ahi

Don't let me down, oh no
Don't let me down, no no
Don't let me down
I love you so
I'm crazy for you

Don't let me down, oh no
Don't let me down, oh baby no
Don't let me down
I love you so
I'm crazy for you

Ahi ahi ahi

I hate the world without you
I hate the sun, i hate the moon
Without you

Don't let me down, oh no

Na na na

Don't let me down, oh noCaptcha
Liedje Alexia Crazy For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Crazy For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Crazy For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Crazy For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.