Is It My Body


What have I got
that makes you want to love me
Is it my body
or someone I might be
or somethin' inside me

You better tell me
Tell me
It's really up to you
Have you got the time to find out
Who I really am

What does it take
to get inside of your mind
Give me a break
and take a chance for the very first time

You better tell me
Tell me
It's really up to you
Have you got the time to find out
Who I really am

What have I got
that makes you want to love me
Now is it my body
or someone I might be
or somethin' inside me

You better tell me
Tell me
It's really up to you
Have you got the time to find out
Who I really amCaptcha
Liedje Alice Cooper Is It My Body is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Is It My Bodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alice Cooper Is It My Body downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Is It My Body in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.