Songtekst van Alison Krause & Union Station: It All Comes Down To You

It All Comes Down To You


It's been a long time coming
As you shed a lonesome tear
And now you're in a wonder
I wonder what you're doing here
The flame no longer flickers
You're feeling just like a fool
You keep staring into you're liquor
Wondering what to do

I don't hardly know you
But I'd be willing to show you
I know a way to make you smile
Let me touch you for awhile

I'm gonna ruin my black mascara
You're drinking whisky when it should be wine
You keep looking into that mirror
But to me you're looking really fine

I don't hardly know you
But I'd be willing to show you
I know a way to make you
Laugh at that cowgirl as she's walking out your door
I know a way to make you smile
Just let me whisper things you've never heard before
Just let me touch you, baby
Just let me touch you for a while

I don't hardly know you
But i'd be willing to show you
I know a way to make you smile

It's been a long time
Let me touch you for a whileCaptcha
Liedje Alison Krause & Union Station It All Comes Down To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It All Comes Down To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alison Krause & Union Station It All Comes Down To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It All Comes Down To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.