I Will Be Right Here


wherever you go, whatever you do,
whenever you need me
how can i say how much you've done for me
how much i have just knowing i had you
you touched my world
and i'll never be the same
you touched my heart
and know everything has changed
you are the one in this life i'll remember

wherever you go
whatever you do
wherever you are
my heart is with you
no matter how far i'll always be near
whenever you need me
i will be right here

there'll always be a part of you with me
i hope there'll be a part of me with you
oh baby just call my name
and i'll here you on the wind
just close your eyes
and i'll find you once again
just know i'm on your side and remember

wherever you go
whatever you do
wherever you are
my heart is with you
no matter how far i'll always be near
whenever you need me
i will be right here

and when the wind touches you
it will touch me too
and the same star you see
will be the one that shines on me
i'll be here when you need me
i'll be here any time
baby i'm on your side so remember

wherever you go
whatever you do
wherever you are

wherever you go
whatever you do
wherever you are
my heart is with you
no matter how far i'll always be near
whenever you need me
i will be right here
i will be right here
i will be right hereCaptcha
Liedje All 4 One I Will Be Right Here is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Will Be Right Heremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All 4 One I Will Be Right Here downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Will Be Right Here in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.