Apple Tree Man


The tree gives me shade
The shade turns to shadow
He turns to speak
The apple tree man
lives in a secret garden
And I held the key
He may be alone with himself
Living in his mind
He may be in love with himself
But what will he do when he finds
he left someone behind
Maybe he let me down
Lullaby baby to sleep
and charm away
Sleep turns to dream
The apple tree man
See him become the sandman
See the cradle fall (I watch it fall)Captcha
Liedje All About Eve Apple Tree Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Apple Tree Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All About Eve Apple Tree Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Apple Tree Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.