Saints And Sinners


Oooh, Oooh
Oooh, Oooh
Oooooh
The name: All Saints
The year: 2000
Good or bad?
Saints or Sinners?

Fast? Slow?
Stop? Go?

I got the strangest feelin'
I refuse to believe in
I got the strangest feelin'
Feeling you remindin' me
Deeper down you're desirin' me

I'll befriend you, (I'll befriend you)
I'll try to pretend to (Try to pretend to)
Have your interests at heart
Promise to take you far
Open up your mind
Are you ready for the ride?

Do you wanna go fast?
Do you wanna go slow?
Do you wanna stop?
Do you wanna go?
Are you ready?
Do you wanna taste me?

You cant waste me, love me, hate me
You can go up, but you gotta come down
Aint no joke,
I aint foolin' around
Things some to test you,
I'm about to let you
Make you have a good time,
Make you lose your mind

Baby you can run,
But you know you cant hide
Are you a saint,
Or a sinner inside
I will take you by your soul,
Make you lose control
If you're capable to see
I'll take you where you've never been

Oooh, Oooh
Oooh, (Are you ready for the ride?) Oooh
Oooooh
Please forgive me

Can I ask you a question? (Yeah, Yeah)
An irrelevant question? (Uh-huh)
I got a feelin pretty deep
Feelin' that I wanna keep,
Feelin we wont get no sleep

I wanna let you (Want to let you)
Do what you want to (Do what you want to)
There's a million reason why,
You're gonna fry tonight (True)
Baby hold on tight,
Are you ready for the ride?

Do you wanna go fast?
Do you wanna go slow?
Do you wanna stop?
Do you wanna go?
Are you ready?
Do you wanna taste me?

You cant waste me, love me, hate me
You can go up, but you gotta come down
Ain't no joke,
I ain't foolin' around
Things some to test you,
I'm about to let you
Make you have a good time,
Make you lose your mind

Baby you can run,
But you know you cant hide
Are you a saint,
Or a sinner inside?
I will take you by your soul,
Make you lose control
If you're capable to see
I'll take you where you've never been

You can go up, but you gotta come down
Ain't no joke,
I ain't foolin' around
Things some to test you,
I'm about to let you
Make you have a good time,
Make you lose your mind

Baby you can run,
But you know you cant hide
Are you a saint,
Or a sinner inside?
I will take you by your soul,
Make you lose control
If you're capable to see
I'll take you where you've never been

Baby you can run,
But you know you cant hide
Are you a saint,
Or a sinner inside?

You can go up, but you gotta come down
Ain't no joke,
I ain't foolin' around

Baby you can run,
But you know you cant hide
Are you a saint,
Or a sinner inside?
I will take you by your soul,
Make you lose control
If you're capable to see
I'll take you where you've never been

Fresh for 2000, let's goCaptcha
Liedje All Saints Saints And Sinners is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Saints And Sinnersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Saints Saints And Sinners downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Saints And Sinners in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.