Songtekst van All That Remains: Become The Catalyst

Become The Catalyst


For fear my eyes are closed
I'll shut this out no more

Embrace this and I become the catalyst

And now it swells in me
Smash all my defenses down
I'll take this, I'll let this fire consume me

I will not fall, I will not fail
I pound the walls, I shake the cage
I will not fall, I will not fail

Let this fire consume me

The burning passion, it fills me with desire
And drives me and it drives my cause
I'm filled with reasons but reasons drive me further
Disdain for disbelief will stay the course

Oh, let the fire consume me
Let the fire burn
Let the courage flow through me
Let the fire burn

I pound the walls, I shake the cage
I will not fall, I will not fail
I pound the walls, I shake the cage
I will not fall, I will not fail

Oh, let the fire consume me
Let the fire burn
Let the courage flow through me
Let the fire burn

Let the fire consume meCaptcha
Liedje All That Remains Become The Catalyst is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Become The Catalystmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All That Remains Become The Catalyst downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Become The Catalyst in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.