Death In My Arms


And death lay in my arms as colors fade from gold to gray
Gray now broken my foolishness displayed hands tight around her throat this violent loving embrace
Lying restful safe in my arms steady rhythm trust she'll come to no harm feel her tremble as the nightmare begins sleep the horror as the nightmare it ends
I hear her whisper a sweet sound fanning the flames these thought consume me and leave me wallowing
Gray now broken my foolishness displayed hands tight around her throat this violent loving embrace my fingers tremble her lips move silently one last I love you crush my resolve againCaptcha
Liedje All That Remains Death In My Arms is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Death In My Armsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All That Remains Death In My Arms downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Death In My Arms in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.