Songtekst van All Wound Up: Unconsciously Believing

Unconsciously Believing


Focus On What You Want
Focus On Problems You Forgot
Im Holding On To What I Want
Holding Your Hand

They Say That Everything Must Die
I Say Hold On To What You Want

Unconciously Believing
Decieving Words You Never Said

it's All I Want To Be
All I Wanted To Do
Is Give You The World
All I Ask Is Please Believe In MeCaptcha
Liedje All Wound Up Unconsciously Believing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unconsciously Believingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Wound Up Unconsciously Believing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unconsciously Believing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.