She Broke My Dick


getting it on with
i swear this really happened
i pulled my trick maneuver
that's when i heard it snappin'

She broke my dick
OOOWWWWW
SHE goddamn broke my dick

ever since i met her
my life's been on the rocks
cold ice packs and heating pads
and band aids for my (penis)

SHE BROKE MY DICK
ooowwwww
she goddamn broke my dick

She broke my dick
uuuuggggghhh
she goddamn broke my dick
(she broke his dick)
she broke my dick
(i broke his dick)
she goddamn broke my dick

main vein shot with cortison, ice pack on the rest
it hurt so much but i'd do it again
why couldn't i have just left her unsatisfied?Captcha
Liedje All She Broke My Dick is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She Broke My Dickmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All She Broke My Dick downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She Broke My Dick in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.