Call My Name


(Allison Moorer/Doyle Primm)

When the quiet in this old house shows no mercy
And the lonesome just won't go away
That's when your restless spirit haunts me
And I swear, I hear you call my name

I always loved the sound of your sweet voice
But now that sounds makes my poor heart break
You're long gone, baby, that's for certain
'Cause I'm a hurtin', when I hear you call my name

I pray when I pass on over
That we will meet in the place where lost souls stay
Maybe then, when I look over my shoulder
You'll be there, when I hear you call my name

I always loved the sound of your sweet voice
But now that sounds makes my poort heart break
You're long gone, baby, that's for certain
'Cause I'm a hurtin', when I hear you call my name
I'm certain, I hear you call my nameCaptcha
Liedje Allison Moorer Call My Name is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Call My Namemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Allison Moorer Call My Name downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Call My Name in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.