I Want It That Way


I'm yours, completely,
I feel, so deeply,
Your my first thought every day,
And I want it that way

My life is for you,
And I adore you,
I love you more every day,
And I want it that way

Chorus:
No goodbyes,
Ain't nothin' but a heartache,
No more lies,
Ain't nothin' but a mistake,
That is why, I love it when I hear you say,
I want it that why

My heart's on fire,
So strong the desire,
Yes I know, its too late,
But I want it that way

(Repeat chorus)

I gave you my heart baby right from the start,
And that's the way it will always be, yeah,
No matter the distance I want you to know,
That deep down inside of me

You are my fire,
the one, desire, you are
(you are, you are, you are)

Don't wanna hear you say,
Ain't nothin' but a heartache
Ain't nothin' but a mistake
(i wanna hear you say)

I love it when I hear you say,
You want it that way

(Repeat chorus 2x)

Love it when I hear you say
I want it that way
Cause I want it that wayCaptcha
Liedje Allister I Want It That Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Want It That Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Allister I Want It That Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Want It That Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.