Somewhere On Fullerton


Somewhere down in Fullerton
there's a place we used to go
to get away from it all
Somewhere down in Fullerton
there's a place we used to go
to get away from it all

But I'm still trying
just to figure out why
this feels so wrong
when it felt so right
Felt so right four years ago

So please don't go away
Won't this feeling
stay with me forever,
forever, I said
"please don't go away
I just want you to
stay with me forever"

Somewhere down in Fullerton
there's a place that meant
so much to everybody like me
Somewhere down in Fullerton
there's a place that meant
the world to everybody like me

But I'm still trying
just to figure out why
this feels so wrong
when it felt so right
Felt so right four years ago

So please don't go away
Won't this feeling
stay with me forever,
forever, I said
"please don't go away
I just want you to
stay with me forever"

But I'm still trying
just to figure out why
this feels so wrong
when it felt so right
Felt so right four years ago

So please don't go away
Won't this feeling
stay with me forever
forever, I said
"please don't go away
I just want you to
stay with me forever"

Forever, I said
"please don't go away
I just want you to
stay with me forever"
Forever, I said
"please don't go away
cause all I want is
you to stay with me"Captcha
Liedje Allister Somewhere On Fullerton is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somewhere On Fullertonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Allister Somewhere On Fullerton downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somewhere On Fullerton in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.