Included


Animals
Gather in packs of culture and clothes
Closin ranks
Guard their walls with artillery tanks and shanks
Thanks a lot
For leaving me out based on what I have not got
Guns come out
When character does not count

Try to be wanted
Try to be hunted
Try to stay safe
Run ahead
Make the true you just fall away
You just fall away
Replaced

Try to be hot shot
Try to be punk rock
Try to be someone you're not
Make the true you just fall away
You just fall away
Replaced and fake

Back when we
Walked on all fours, instinctively
We stayed alive
By being accepted as one of the tribe
There's no cure
Not when you're
Genetically insecure
Countries and kids
Just do what their parents did

Try to be wanted
Try to be hunted
Try to stay safe
Run ahead
Make the true you just fall away
You just fall away
Replaced

Try to be hot shot
Try to be punk rock
Try to be someone you're not
Make the true you just fall away
You just fall away
Replaced and fake

Count me out
I can't keep up
I don't fit in - just look at me
How could I be like you?
How could I be like you?

Try to be wanted
Try to be hunted
Try to stay safe
Run ahead
Make the true you just fall away
You just fall away

Try to be hot shot
Try to be punk rock
Try to be someone you're not
Make the true you just fall away
You just fall away
Replaced and fakeCaptcha
Liedje AllRise Included is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Includedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje AllRise Included downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Included in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.