Happy Ever After Endings


Happy ever after endings
I only wanted to dream
Happy ever after endings
I only wanted to dream

Its 12'0' clock and I am solo
The DJ plays my favourite song
My lonely tears the melody cheers
Lift up your heart
Make a brand new start

(Chorus)

I feel the music come alive in me
Heart and mind in symphony explode
I only wanted to dream A dream
Happy ever after endings
Raining down on me
A thousand happy ever after endings
When the music lives in me

When I'm in need of inspiration
I play my song and sing-a-long
Through every year
The jukebox is here
Travelling through time

(Chorus)

I feel the music come alive in me
Heart and mind in symphony explode
I only wanted to dream A dream
Happy ever after endings
Raining down on me
A thousand happy ever after endings
When the music lives in me

Music is the place we meet
Soul or country move your feet
From New York city to London town
Music and friends go hand in hand
Let the music make your life a stage
Act your shoe size not your age
Wish upon your favourite song
Your can sing-a-long

(Chorus)
I feel the music come alive in me
Heart and mind in symphony explode
I only wanted to dream A dream
Happy ever after endings
Raining down on me
A thousand happy ever after endings
When the music live in meCaptcha
Liedje Allstars Happy Ever After Endings is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Happy Ever After Endingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Allstars Happy Ever After Endings downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Happy Ever After Endings in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.