Songtekst van Alove For Enemies: Cravings Of The Heart

Cravings Of The Heart


How shallow have we become?
Wrapped up in pointless strife
Watching each other with this disgust and selfish pride,
Waiting and hoping for our brothers to fall
What's happened to make us fade, what happened to make us this way
Lord take our wounded wings away, we are not worthy of your grace,
Shameful hearts and jealous tongues are breaking your heart, breaking your heart again
It's time to make this right
It's time to set this ablaze
It's time to make a difference,
It's time to make a change, pick up these broken
Pieces and get back to our faith
Lord take our wounded wings away, we are not worthy of your grace,
Shameful hearts and jealous tongues are breaking your heart,
Breaking your heart again
United by faith we will not fall away
United by faith, we will not fallCaptcha
Liedje Alove For Enemies Cravings Of The Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cravings Of The Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alove For Enemies Cravings Of The Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cravings Of The Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.