Songtekst van Alove For Enemies: Thieves In The Crowd

Thieves In The Crowd


You walk around like we owe you everything, but what you don't know is that we don't care
You're not what you were, you're bitter now, you're not what you once were, you're bitter
Just cause you've been around, does not make you anyone,
Just cause you've been around does not make you anyone
You reap what you sow, you'll be left behind, your bitterness will drive you to the ground
You walk around here like we owe you the world, you think that you're above everyone
You think you're so wise, beyond you're years
You'd like to think that you don't care
Just cause you've been around does not make you anything,
Just cause you've been around, we don't owe you anything
You reap what you sow and you'll be left behind to die,
Your bitterness consumes you as in this life you will findCaptcha
Liedje Alove For Enemies Thieves In The Crowd is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thieves In The Crowdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alove For Enemies Thieves In The Crowd downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thieves In The Crowd in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.