For The Wages


It's late and it's loud, got to get away
I'm scared, i'm not proud, of every day
I'm colouring in empty pages
Just giving my time for the wages
I don't want to, want you ever to see me cry
It was always, always going to be goodbye
I didn't think twice when you kissed me, once
Immune to advice, hearing foreign tongues
You lifted my life from the madness
A sweet golden light out of sadness
I don't want to, want you ever to see me cry
‘Cause it was always, always going to be goodbye
You're not aloud to see
You had the best of me
It doesn't matter now
I didn't give a damn
‘Cause life is all a sham
I'm always wrong somehow
I don't want to, want you ever to see me cry
It was always, always going to be goodbye
I don't want to, want you ever to see me cry
It was always, always going to be goodbyeCaptcha
Liedje Alpha For The Wages is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied For The Wagesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alpha For The Wages downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje For The Wages in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.