Lipstick From The Asylum


When i can't look
The other way
There's only you
To wonder

And on hard times
A doorway leans on days
As though im needing you
And some have helped me become older
I suggest you're using me
After moving on

I'm really sorry lost time won't wait
You always took so long
I'm leaving now

All your praising me
Turned tides all over mine
Are you erasing me
Lipstick from the asylum goes on
Something that has stolen us
Always some
Something that has stolen us
Always some

I put it on you and me and now
I hate it all you and me

I put it on you and me and now
I hate it all you and me

I put it on you and me and now
I hate it all you and me

I put it on you and me and now
I hate it all you and meCaptcha
Liedje Alpha Lipstick From The Asylum is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lipstick From The Asylummits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alpha Lipstick From The Asylum downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lipstick From The Asylum in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.