Songtekst van Alton Ellis: Why Birds Follow Spring

Why Birds Follow Spring


Why birds follow spring
Like the sun follows the rainbow
Now why some people sing
When others bow their heads in sorrow
But oh, why some trees are so tall
While others they stay small
Why's yesterday like today
It follows tomorrow

But oh whoah, lala ladada la
Lalala da dadada laaaa laaaa

Oh, why some trees are so tall
While others they stay small

Why some trees, oooohh, are so tall
While others they stay small
Why's yesterday like today
It follows tomorrow

Why, ladadadada, why, somebody please

Why some trees are so tall
While others they stay small
La ladada la la lala
Laa lalala la la lala
Ladadad la la lalalaCaptcha
Liedje Alton Ellis Why Birds Follow Spring is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Why Birds Follow Springmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alton Ellis Why Birds Follow Spring downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Why Birds Follow Spring in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.