If There Is No Tomorrow


If there would be no tomorrow
What would you do if there would be no tomorrow

Imagine the future would just be your world
The sun falls asleep with the moon
Would you think differently for the moment
Any idea what you do

People if there would be no tomorrow
Would you be frightened of today
If there would be only one day left to exist
What would you do if there would be no tomorrow

There would be no tongue to respect the feel
Cause you have no other choice
Experience your dreams
To feel what they mean
Finally have a voice

People if there would be no tomorrow
Would you be frightened of today
If there would be only one day left to exist
What would you do if there would be no tomorrow

Tomorrow
TomorrowCaptcha
Liedje Amber If There Is No Tomorrow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If There Is No Tomorrowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amber If There Is No Tomorrow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If There Is No Tomorrow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.