Songtekst van American High Five: Another Perfect Day

Another Perfect Day


I'm holdin on
waitin for your call
it's simple but I can't explain this

I'm sinking down
I feel like I could die
I'm falling off
I don't know why

I still believe it when you say,
It's another perfect day
another perfect day
I still believe it when you say,
It's another perfect day
another perfect day

So I might try
to leave it all behind
I know tomorrow's not so bright now

I'll say goodbye
cause nothing good can last
you wear and fade,
you're no where fast
but today
I don't know how
to keep it all inside
but I guess I'll let it slide

I still believe it when you say,
It's another perfect day
another perfect day
I still believe it when you say,
It's another perfect day
another perfect day

Today, I don't know why
I thought that it was real
but I guess it's no big deal

I still believe it when you say,
It's another perfect day
another perfect day
I still believe it when you say,
It's another perfect day
another perfect day

I don't know how
I don't know how
I don't know how
to let it slideCaptcha
Liedje American High Five Another Perfect Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Perfect Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American High Five Another Perfect Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another Perfect Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.