Songtekst van American Idol: Chain Of Fools - Fantasia Barrino

Chain Of Fools - Fantasia Barrino


Lord for five long years
See you were my man
Chain of Love
Oh
For five long years
I thought you were my man
But I found out
I'm just a link in your chain
Oh chain, chain, chain,
Chain, chain, chain,
Chain, chain, chain,
Oh chain of fools

You got me where you want me
I ain't nothing but your fool
You treated me mean yeah
Oh you treated me cruel
Every chain has got a weak link
I might be weak child
But I'll give you strength
Oh chain, chain, chain,
Chain, chain, chain,
Chain, chain, chain,
Chain of fools

You told me to leave you alone
My father said come on home
My doctor said take it easy
Oh but your lovin is much too strong
I'm added to your chain, chain, chain
Chain, chain, chain,
Oh chain of fools
Chain, chain, chain,
Chain of fools

One of these mornings
That chain is gonna break
But up until then, yeah yeah
I'm gonna take all I can take
Oh yeah yeah I'm added to your chain yeah chain of fools chain, chain, chain,
Chain, chain, chain,
Chain, chain, chain,
Chain of foolsCaptcha
Liedje American Idol Chain Of Fools - Fantasia Barrino is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chain Of Fools - Fantasia Barrinomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Idol Chain Of Fools - Fantasia Barrino downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chain Of Fools - Fantasia Barrino in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.