Piano Man


Its 9 o'clock on a saturday,
the manager gives me a smile,
cuz he knows that its me they've been comming to see,
to forget about life for a while,

And the piano sounds like a carnival,
and the micrephone smells like a beer,
and they sit at the bar,
and put bread in my jar,
and say man what are you doing here,

o la di da da di dala da da di da da daaa

sing us a song ur the piano man,
sing us a song tonight,
when were all in the mood for a melody,
and you got us feelin all right,

sing us a song ur the piano
you got us feelin all rightCaptcha
Liedje American Idol Piano Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Piano Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Idol Piano Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Piano Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.