Songtekst van American Idol: (You Make Me Feel Like A) Natural Woman - Kelly Clarkson

(You Make Me Feel Like A) Natural Woman - Kelly Clarkson


Looking out on the morning rain
I used to feel uninspired
And when I knew I had to face another day
Lord, it made me feel, made me feel so tired
Before the day I met you, life was so unkind
But you're the key to my peace of mind

'Cause you make me feel
You make feel
You make me feel like
A natural woman

Oh, baby, what you've done to me
Ooh, you make me feel so good inside
And I just want to be close to you
You make me feel so aliive

You make feel
You make me feel like
A natural womanCaptcha
Liedje American Idol (You Make Me Feel Like A) Natural Woman - Kelly Clarkson is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (You Make Me Feel Like A) Natural Woman - Kelly Clarksonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Idol (You Make Me Feel Like A) Natural Woman - Kelly Clarkson downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (You Make Me Feel Like A) Natural Woman - Kelly Clarkson in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.