Nimrod: Lux Aeterna


Elgar's famous, serene, and stately melody
is given a vocal adaptation with this
Lux aeterna requiem

Lux aeterna luceat eis Domine cum sanctis tuis
in aeternum:
quia pius es
Requiem aeternam dona eis,
Domine; et lux perpetua luceat eis
Cum sanctis tuis in aeternum quia pius esCaptcha
Liedje Amici Forever Nimrod: Lux Aeterna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nimrod: Lux Aeternamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amici Forever Nimrod: Lux Aeterna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nimrod: Lux Aeterna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.