Dinosaurs Go Rawr!


One two, three and four
I came to the land of the dinosaurs
And I parked my time machine,
Behind the biggest tree that I could see
I walked and I walked until my feet got sore
I set up my small tent and camped on the floor

Dinosaurs go RAWR
(Every body knows that)
Dinosaurs go RAWR
(Every body knows that)
Dinosaurs go RAWR!

One two, three and four
I went to check out the dinosaurs
I saw a pterydactol on a volcano
And this is what he said when he saw me,
Oh oh ohh oh oh
Oh oh ohh oh oh
Oh oh ohh oh oh

Dinosaurs go RAWR
(Every body knows that)
Dinosaurs go RAWR
(Every body knows that)
Dinosaurs go RAWR!

Dinosuars go RAWR
Dinosuars go RAWR
Dinosuars go RAWR!Captcha
Liedje Amy Can Flyy Dinosaurs Go Rawr! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dinosaurs Go Rawr!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amy Can Flyy Dinosaurs Go Rawr! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dinosaurs Go Rawr! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.